Reports 2022

Consolidated Interim Report | 30 June 2022

Consolidated Interim Report | 31 March 2022

Annual Report 2021 | 31 December 2021

Reports 2021

Consolidated Interim Report | 30 September 2021

Consolidated Interim Report | 30 June 2021

Consolidated Interim Report | 31 March 2021

Annual Report 2020 | 31 December 2020

Reports 2020

Consolidated Interim Statement | 30 September 2020 (German only)

Consolidated Interim Report | 30 June 2020

Consolidated Interim Report | 31 March 2020 (German only)

Annual Report 2019 | 31 December 2019

Reports 2019

Consolidated Interim Report | 30 September 2019

Consolidated Interim Report 2019 | 30 June 2019

Annual Report 2018 | 31 December 2018

Reports 2018

Annual Report 2017 | 31 December 2017 (German only)

Consolidated Interim Report | 30 June 2018 (German only)

Reports 2017

Annual Report 2016 | 31 December 2016 (German only)

Consolidated Interim Report | 30 June 2017 (German only)

Finanzberichte 2016

Geschäftsbericht 2016 Hörmann Industries

Geschäftsbericht 2016 | 30. April 2017